Và Phượng Kyi lấy sổ cái và bắt đầu đếm các vị thánh. Phượng-Diễm nhìn này…bạn có 5000 tiền mặt. Và lãi 750 rupee! Đồ gia dụng có giá 900 INR. Thành chủ đã yên lặng lắng nghe. Phượng- Toàn bộ phép tính là 6006 600 50 rupee. Bây giờ cho tôi biết khi nào nên cho? Diễm-Phượng ji, bây giờ bạn không có nhiều tiền như vậy sao? Phượng ji đứng dậy và tiến lại gần, đặt tay lên núm vú của Diễm. Diễm-Phượng ji sẽ cho nó một hoặc hai tháng! Anh gỡ tay Phượng ra khỏi người. Phượng-Diễm hay gì đó không ổn! Đưa tiền và mang theo thỏa thuận của cửa hàng. Ngoài ra còn có các chi phí ở nhà. Vì lợi ích của tôi quá! Diễm-Phượng ji, bạn có rất nhiều tiền trong hai tháng.

Anh quản lý phải lòng nữ nhân viên dâm đãng

Anh quản lý phải lòng nữ nhân viên dâm đãng