Bà cô trẻ và hai đứa cháu hiếu động. Là một luật sư trong nhiều năm, luật pháp đối với tôi luôn chỉ là rất nhiều điều khoản bằng văn bản. , chúng được sử dụng nhiều hơn để bảo vệ và phối hợp lợi ích của tất cả các bên . Tôi chưa bao giờ nghĩ đến công lý và công bằng, cũng chưa bao giờ thông cảm với nguyên đơn hay bị đơn. Nhưng bây giờ, có một mong muốn mãnh liệt là bắt tội phạm phải phục tùng pháp luật. Đột nhiên, tôi chợt nảy ra trong lòng. Tôi nhìn về phía Zhao Taijiang trong Anh ta có thể ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra, như thể đang khâm phục và nhớ lại những tội ác mình đã gây ra lúc đó.