Bạn thân của vợ có bộ ngực ngon quá. cô ấy phải dùng chiếc thắt lưng cứng đó, bởi vì đầu tiên cô ấy nói với tôi rằng tôi là “con chó ác” và sau đó cô ấy cho tôi tất cả những gì mà loài người chúng tôi biết như khoái cảm và tình dục không kiềm chế… Qua nhiều năm, tôi mới biết đây gọi là “paraphilia” nhưng đối với tôi lúc đó điều đó rất khó khăn, vì mặc dù theo kinh nghiệm của tôi là quan hệ tình dục qua đường hậu môn, quan hệ qua đường âm đạo, quan hệ tình dục bằng miệng nhưng cho đến ngày nay tôi vẫn chưa làm vậy. giống như họ chết tiệt, tôi nhận được sự dịu dàng và hài hước hơn là những lời lăng mạ để ai đó nổi nóng và làm những điều như trong “the Discovery chanel”… Những gì chúng tôi sắp nói với bạn đã xảy ra rất gần đây, cùng tháng Ba này, trong phía bắc Tây Ban Nha.