Bố chồng an ủi con dâu vượt qua đau khổ. Anh ấy nói rằng từ bây giờ tôi có thể có được những con cặc đủ kích cỡ, thậm chí to hơn của anh ấy. Anh trai tôi cứ đè mẹ tôi ở vị trí cũ, và bố tôi bảo anh ấy tiếp tục, làm việc một chút và tôi sẽ vào, nhưng anh ấy lại muốn vào trong mẹ tôi. Anh trai tôi lấy nó từ anh ấy và tiến về phía tôi. Con cặc của anh dường như to hơn bao giờ hết. Anh ta có một ít tóc trên đỉnh trục và một nụ rất phồng. Anh ấy nói với tôi rằng tôi sẽ thích nó hơn em út, rằng anh ấy sẽ làm cẩn thận. Cha tôi bảo chúng tôi thay đổi vị trí, điều đó cũng rất tốt. Anh ấy nói với chúng tôi rằng đi bằng bốn chân là rất tốt. Tôi lập tức dâng con thỏ và cái mông của mình cho anh tôi, người đứng đằng sau nói rằng anh ấy thích nó rất nhiều như chó.