Bố chồng tìm cách để an ủi con dâu. Để làm cho cô ấy tận hưởng bất cứ lúc nào tôi muốn và bất cứ nơi nào… Ha… haa… haa… tình yêu của tôi… LAU: Tôi cảm thấy thế nào… đau quá.. . Tôi cứ tiếp tục thằng khốn.. bạn đang giết tôi… thôi nào…. Như thế này… vâng. Như thế này… tình yêu của tôi… địt mạnh vào đi, thằng khốn… Tôi bắt đầu cảm thấy râm ran khắp cơ thể mình, tôi nói với anh ấy. YO: Anh sắp xuất tinh, em yêu, em có thể có thai đó, thôi nào, thả anh ra, đừng bóp anh… LAU: Anh điên à, nếu anh nghĩ rằng em sẽ để anh xuất tinh ra, vì đây là lần đầu tiên của bạn, hãy đổ đầy sữa vào vỏ của tôi, nếu tôi có thai, bạn sẽ khiến tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, tôi còn muốn gì nữa, nào… đừng chịu nữa… cho đi với anh, tình yêu của anh…