Bố dượng gặp phải cô con gái quá dâm. Bên cạnh anh là Paco đang nói để che giấu mọi chuyện. Con trai của cô, Gabriel, đã gọi cho bạn bè của mình, lấy thành viên của anh ấy ra khỏi cuca của Irene và một trong những người bạn của anh ấy đã đứng ở vị trí của anh ấy để chịch cô ấy. – Irene, tôi muốn bạn gỡ khăn ra khỏi mặt, để bạn có thể thấy điều bất ngờ mà tôi sẽ dành cho bạn, Paco nói, Irene đã làm như vậy để thấy rằng Gabriel đang ở bên cạnh cô ấy và bạn của anh ấy vẫn còn đụ cô ấy, trong khi người kia giật ra. – Paco này, anh đã làm gì tôi vậy hả Irene kêu lên. – Bình tĩnh đi bạn, điều này đã được lên kế hoạch với chồng của bạn, đừng lo lắng, hãy để chúng tôi hoàn thành và công việc kinh doanh sẽ tiếp tục như bạn muốn. Không thoải mái lắm, Irene để Gabriel và những người bạn của anh bắt cô.

Bố dượng gặp phải cô con gái quá dâm

Bố dượng gặp phải cô con gái quá dâm