Bú lồn góa phụ vừa mới mất chồng. Daniela chỉ vào một cô gái khác và nói với cô ấy rằng cô ấy là Tere. “Vậy là tôi đã may mắn khi sai.” Antony nói ” Ở đây đã đầy rồi, sao chúng ta không đi chỗ khác một lát”. Daniela nói. Antonio không biết phải làm gì, Gabriela nói với anh rằng các cô gái muốn được đối xử tôn trọng và giờ Daniela muốn đi nhanh hơn. Daniela nói với anh: “Tôi sẽ không cắn anh đâu”. “À, tôi không nghĩ đến điều đó, tất nhiên là tôi muốn đi cùng anh đến một nơi khác, chỉ là tôi không biết ở đây thôi”. Antonio nói. “Ok, vậy thì đi”. Daniela nói và bắt đầu leo ​​lên cầu thang. Ở tầng trên, trong phòng ngủ chính, Daniela và Antonio ngồi trên giường. Daniela nhìn Antonio nói, “Tôi biết rằng mọi người nghĩ rằng tôi được tạo ra của băng, vì vậy tôi hiểu rằng bạn đang ngạc nhiên.

Bú lồn góa phụ vừa mới mất chồng

Bú lồn góa phụ vừa mới mất chồng