Buổi casting thử vai của cô gái trẻ. Trong băng nhóm đó có vài người giang hồ và một số người ngồi xổm, trong số những người lạ khác… Tôi là bạn của một số người trong số họ và tôi biết rằng khi họ bắt được một cô gái, mục đích của họ là chịch mọi người nên tôi sợ rằng em gái tôi Liệu một trong số họ sẽ kết thúc việc hủy hoại cô ấy. Một số người bạn chung đã bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện về họ, và cô ấy nói với tôi rằng một ngày nọ, chị gái tôi và một người bạn khác của cô ấy đã cho họ xem những con thỏ của họ, và một số người trong số họ đã cho họ xem những con cu của họ để đáp lại. Tôi biết những gã đó và họ là một trong những người trẻ nhất trong nhóm, khoảng 14 tuổi, nhưng tôi biết rằng người lớn nhất, 18 tuổi, là một gã ma cô, đứng sau họ.

Buổi casting thử vai của cô gái trẻ

Buổi casting thử vai của cô gái trẻ