Cạn tinh trùng với 3 em gái hàng múp. Đêm đó, tôi đã điền vào biểu mẫu của anh ấy và khi OTP đến số của anh ấy vài lần, tôi đã nhắn tin cho anh ấy và yêu cầu. Vì vậy, ông nói. Sau khi điền vào biểu mẫu, anh ấy cảm ơn tôi và tôi đã thấy số của anh ấy vào sáng hôm sau nên có thể hôm nay anh ấy đã lưu số của tôi. Có một bức ảnh rất tuyệt trong DP chụp cô ấy mặc bộ đồ salwar. Tôi đã lưu bức ảnh đó vào điện thoại của mình. Tôi lại đến cửa hàng của anh ấy vào tối hôm đó và đưa cho anh ấy tất cả các thủ tục giấy tờ. Cô ấy bắt đầu cảm ơn tôi rất nhiều và nói – hành động này xảy ra bao nhiêu? Ý của anh ấy là tôi nên nhận tiền từ anh ấy cho công việc. Nhưng tôi nói không. Mặc dù vậy, cô ấy bắt đầu khăng khăng với tôi, vì vậy tôi đã nói với cô ấy – người chú ngồi trước từng tin tưởng tôi.

Cạn tinh trùng với 3 em gái hàng múp

Cạn tinh trùng với 3 em gái hàng múp