Chấp nhận nhìn vợ làm mẫu ảnh cho công ty. Chuyến thăm này có phần kỳ lạ, bình thường mẹ tôi không đi chơi mà không có bố tôi đi cùng, lại càng không, cháu gái tôi không bao giờ ra ngoài mà không có chị gái tôi đi cùng và đôi khi còn không có anh rể tôi đi cùng. pháp luật. Nhưng lần này mọi thứ đã thay đổi một chút. Mẹ tôi, trong vài tháng, Anh ấy đã kết án tôi rằng đã đến lúc để bố tôi sửa chữa đồ đạc một mình và ông ấy sẽ đến thăm tôi, ngoài ra, nhân tiện tôi sẽ nói với bạn rằng, đối với mẹ tôi, tôi luôn là đứa con hư hỏng và mẹ vẫn cứ nhìn tôi như đứa con trai nhỏ của cô ấy không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đến thăm tôi. Nhưng này, cô ấy luôn nói rằng cha tôi, do công việc đa dạng của ông ấy, luôn viện cớ này hay lý do khác để không đưa cô ấy ra góc.

Chấp nhận nhìn vợ làm mẫu ảnh cho công ty

Chấp nhận nhìn vợ làm mẫu ảnh cho công ty