Chén thí sinh trong cuộc thi về sắc đẹp. một điếu thuốc và ngay lúc đó Vivi đến, tôi nghĩ cô ấy sẽ đi chơi, nhưng anh ấy nói với tôi là không. Eze có tiệc nướng với bạn của anh ấy và anh ấy sẽ ở lại, tôi nói với anh ấy kế hoạch của mình và anh ấy thích ý tưởng đó, anh ấy quay lại trong bộ đồ ngủ, anh ấy cũng tự phục vụ cho mình một cây dương xỉ và chúng tôi bắt đầu xem phim. Một vài cây dương xỉ sau đó và nhìn vào TV Vivi nói với tôi “Mẹ ơi, con đã làm nó…”, tôi nhìn cô ấy hỏi cô ấy và cô ấy tiếp tục “Tôi đã làm điều đó bằng đuôi”, tôi tiếp tục nhìn cô ấy, và từ tôi linh hồn nó xuất hiện “hãy nói cho tôi biết nó như thế nào”, cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về cảm giác của mình, tốt hơn là cô ấy không nói cho tôi biết những chi tiết sang trọng.