Cho anh được vét máng em lần cuối nhé. Tôi cố gắng nghĩ ra một giải pháp khả thi, tôi rất buồn khi nghĩ rằng đêm đó con rể tôi sẽ phải ngủ ngoài đường. “Đợi đã, tôi biết chúng ta có thể làm gì, như bạn biết đấy, tài sản của tôi liên lạc với chủ nhân của bạn qua phía sau, đi sau và đến tài sản của tôi và đến nhà bằng cửa sau, tôi sẽ mở nó cho bạn, như thế này ít nhất hôm nay anh ấy sẽ không ngủ ngoài đường” “Cảm ơn Doña Edith rất nhiều” con rể tôi trả lời. Tôi về đến nhà, tội nghiệp, qua đêm ngoài đường ít nhất hôm nay cũng đỡ được anh ấy, tôi đi cửa sau đợi anh ấy về, tôi thấy anh ấy từ phía sau đi vào, tôi mở cửa cho anh ấy và để anh ta vào. “Bà không biết là tôi đánh giá cao những gì bà đang làm đâu, thưa bà,” con rể tôi nói với tôi một cách biết ơn.

Cho anh được vét máng em lần cuối nhé

Cho anh được vét máng em lần cuối nhé