Chơi tập thể gái văn phòng lồn múp. Dùng tay mở nó ra một chút, Jorgito. Vì thế? Tốt lắm, hãy dời mái tóc đó ra một chút… mm, đẹp đấy chàng trai… Thật tuyệt vời, con trai… Tôi cảm thấy một sự chạm vào ướt át, thơm ngon trên lỗ của mình, khiến tôi co lại và mở nó ra lần nữa và tôi cảm thấy toàn thân run rẩy. – Mấy người đang làm gì tôi vậy, đồ khốn? Đó là ngôn ngữ của chú cậu, ai mà biết được đôi điều về chuyện này chứ nhóc… , mmm. Ôi bố ơi… Bố đã thấy con mèo nào như thế chưa, Rogelio? Đồ khốn nạn… – Tôi rên rỉ, muốn nhiều hơn nữa. Hãy nhìn cách nó đóng mở khi ăn lưỡi của bạn, Javier. Con có cái con điếm sừng sỏ nào vậy con trai… Mở nó ra…. Đóng nó lại…. Mở nó ra…. Đóng nó lại…. Ôi, bố….. Không phải bố đâu, con trai. Đó là chú của con…