Con cặc của tôi vẫn đứng và trông khác hẳn con cặc bên dưới. Tôi nói – chị dâu, chị có việc gì không? Chị dâu – Ừ, bạn anh chưa về. Họ không nhận cuộc gọi từ điện thoại di động của tôi. Bạn sẽ gọi cho họ trên điện thoại của bạn và yêu cầu họ nói chuyện với tôi chứ? Tôi nói đứng dậy – vâng, tại sao không, nhấc điện thoại và tự nói chuyện. Tôi đưa điện thoại cho chị dâu. Khi đưa điện thoại cho chị dâu, tôi quên mất rằng trong đó vẫn đang phát một đoạn phim sex. Chị vợ tôi nhìn vào màng xanh và mỉm cười với con cặc của tôi. Tôi hiểu ra lỗi lầm của mình, hơi xấu hổ và đứng cúi đầu. Sau khi chị dâu và em trai tôi nói chuyện điện thoại xong, họ đưa điện thoại cho tôi và quay lại, và tôi cứ gõ vào đầu tôi một lúc.

Chồng liệt dương nên tìm người khác làm vợ sướng

Chồng liệt dương nên tìm người khác làm vợ sướng