Chuyến công tác đáng nhớ của em nhân viên mới. Bạn luôn bắt đầu, quyền chủ động là của bạn, còn tôi thì phục tùng ham muốn tình dục của bạn, một người phục tùng đôi khi cố gắng ép buộc hoàn cảnh và đã thành công trong nhiều trường hợp. Tôi sẽ không bắt đầu lại từ đầu, vì ký ức về những năm tháng đó tràn ngập tâm trí tôi và tôi không thể sắp xếp chúng theo thứ tự. Nhưng một trong những câu chuyện mà tôi nhớ với tình cảm và niềm vui lớn nhất là câu chuyện bạn bịa ra về chiếc xe buýt. Bạn bắt tôi ngồi vào chiếc ghế bạn đặt trong phòng ăn ở nhà và tôi phải đợi bạn khoảng 10 phút.