Có lòng tốt giúp đỡ người khác nhưng nào ngờ. Không có gì cả. Hôm nay kỳ nghỉ của tôi kết thúc và ngày mai tôi sẽ trở lại văn phòng. Tôi sẽ phải đi qua cầu vượt bộ hành như mọi ngày. Người mà theo đó, sẽ như hàng ngày, hàng phút, người đàn ông đó ngước nhìn, chờ đợi những người phụ nữ mặc váy nhìn thấy đôi chân của họ và mọi thứ mà mắt họ có thể nhìn thấy. Ngày mai tôi sẽ không ngại cổ vũ bạn trong vài giây trong ngày dài của bạn. Ngồi hay nằm, sẽ có người đàn ông bí ẩn không làm việc cũng không ăn xin. Anh ấy cũng không bận tâm, anh ấy chỉ nhìn và đề nghị giúp đỡ (họ nói chỉ dành cho phụ nữ) khi họ bận rộn với việc mua sắm hoặc bất cứ điều gì. Tôi sẽ đến vào ngày mai và bạn sẽ thấy những gì tôi chưa bao giờ cho bạn thấy. Bây giờ tôi phải đưa ra đánh giá về ngôi nhà.