Con ghệ của thằng bạn bén quá. cô Ale, Ignacio trẻ tuổi đang ở trong phòng khách – một trong những người nói các quý cô hahahahahaha, thưa cô? Từ đâu – anh trai tôi nói – tôi đã dùng gối đánh anh ta khi tôi đang đứng dậy mặc quần áo và tôi đã nói với anh ta – đồ khốn. Nhưng đó thực sự là những gì tôi đã trở thành, bạn trai tôi bắt đầu đến nhà sớm hơn để thăm tôi và anh trai tôi, sau khi làm bài tập về nhà, cũng đến thăm bạn gái, bằng cách này, những lần ân ái của chúng tôi không còn “bình yên” như vậy nữa. Nó, Ý tôi là từ khi bắt đầu, chúng tôi luôn dành buổi chiều để quan hệ tình dục mà không gặp trở ngại nào, giờ chúng tôi không còn thời gian đó nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi ngừng quan hệ, vì chúng tôi bắt đầu táo bạo hơn trong chuyện tình dục.