Để mẹ giúp con thỏa mãn nhé. Vợ tôi cũng bắt đầu khen ngợi các cậu bé một cách không biết xấu hổ, và cười hỏi con gái chúng tôi rằng cảm giác như thế nào khi cảm nhận được những cơ bắp mà cả Marcelo và người Đức (đặc biệt là người Đức) đánh dấu trên cơ thể chúng. Lúc đó Cecilia đã mời mẹ cô đến thế chỗ để cô có thể tự mình nhìn thấy. Vì vậy, Ana ngồi vào giữa những adonis đó và rụt rè, trước tiên nhẹ nhàng đưa tay lên một trong hai cánh tay của người Đức. Cecilia thấy mẹ làm việc đó quá ngượng ngùng nên đã khuyến khích bà xoa tay cậu bé mà không hề e ngại.