Tôi đã nói – hôm nay không có thức ăn…bạn chỉ cần ăn hôm nay. Cô bắt đầu cười, đứng dậy và đi vào bếp để bắt đầu nấu ăn. Sau đó, tất cả chúng tôi ăn thức ăn của chúng tôi. Vào buổi tối, cả hai chúng tôi lại tận hưởng tình dục. Ba ngày sau, người chú phải quay lại. Anh ấy nhận được một cuộc gọi nói rằng anh ấy sẽ về nhà sau hai giờ nữa. Sau cuộc điện thoại, cả hai chúng tôi lại ân ái. Những đứa trẻ đã không đến cho đến lúc đó, bây giờ dì và tôi bắt đầu xem TV. Rồi bọn trẻ cũng đến. Bây giờ tôi đến với câu chuyện. Các bạn ơi, tôi đến nhà tôi trong thời gian phong tỏa. Một đêm nọ, chú tôi đang ở ngoài đồng và tôi đang ngủ trên sân thượng. Một lúc sau, dì đến và khóa cửa từ bên trong. Dì cởi cúc áo sari và váy lót rồi đến chỗ tôi.

Đến ở nhờ rồi lén lút húp luôn chị dâu

Đến ở nhờ rồi lén lút húp luôn chị dâu