Em gái ruột đến tuổi dậy thì đòi bú cu anh trai. Toàn nói rằng anh trai này thực sự rất đẹp trai, bạn sẽ không thể chịu đựng được cho đến khi anh ấy cho phép anh trai bạn kết hôn với người khác. Tôi hỏi cảm giác bị đánh qua lại như thế nào, Loan trả lời rằng nếu tôi biết anh trai tôi muốn chơi với mông của tôi, tất nhiên hôm nay tôi sẽ chạy ra ngoài trong ba ngày mà không đi đại tiện, anh ấy nói. Tôi trả lời là không, đó là lúc anh ấy trở lại bình thường, nhưng quả thật là lần đầu tiên anh ấy bị đau. Nhưng anh nói lại khi nhớ lại cú sốc bị chịch vào lỗ đít, anh cũng có cảm giác muốn lấy lòng em mình. Tôi tiếp tục kế hoạch của mình bằng cách nói hai người kia họ trả lời rằng khi trở lại sau họ sẽ thu xếp tốt.

Em gái ruột đến tuổi dậy thì đòi bú cu anh trai

Em gái ruột đến tuổi dậy thì đòi bú cu anh trai