Người phụ nữ hỏi – bạn đi đâu vậy? Tôi nói – vừa đến nhà một người bạn. Người phụ nữ nói – ồ… lại đây, tôi muốn đưa cho bạn một thứ. Nó giống như tôi đang mơ vậy. Sau khi nghe những lời của cô ấy, có cảm giác như Madam đang gọi âm hộ của chính mình. Nhưng thực tế nằm ở phía trước của chúng tôi. Tôi đã có một cơ hội như vậy ngày hôm nay. Không chần chừ một giây, tôi bước vào. Lúc đó tôi nhìn thấy người phụ nữ trong bộ đồ ngủ. Đó chính là bộ đồ ngủ mà tôi đã thấy sáng hôm đó. Bộ đồ ngủ chắc chắn là contap.. trên hết, người phụ nữ đeo khuyên trên mũi. Bà Sally trông sang trọng. Cặc tôi chật, may là tôi đang mặc quần lót. Không, quý cô sẽ gặp anh ấy trước.

Em nhân viên ngọt nước và tên giám đốc háo sắc

Em nhân viên ngọt nước và tên giám đốc háo sắc