Giáo viên môn bơi bị học trò cưỡng hiếp. Cô ấy đã có thể quyết định những gì cô ấy muốn. Victor cứ lặp đi lặp lại các trò chơi bất cứ khi nào anh ấy có thể và với tất cả các dì mà anh ấy có thể. Một người bạn nói với chúng tôi rằng chơi với một người như chúng tôi, Tôi đã đặt cái kén, nhưng người dì phàn nàn và không đặt thêm cái đuôi. Các lễ hội thị trấn đã đến và họ để lại cho chúng tôi một nơi để có ghế sofa, coke và những thứ tương tự. Chúng tôi có một vài chai rượu gin và rượu rum, và vào một ngày thứ bảy trước ngày lễ, chúng tôi gặp nhau để uống rượu tại cơ sở. Chúng tôi có năm người bạn (Victor, Pedro, anh trai tôi, một người bạn khác và tôi), và bốn cô gái (chị tôi và ba người bạn). Anh trai tôi và người bạn kia đã biết về cuộc phiêu lưu của chúng tôi, và bạn của chị tôi cũng vậy.

Giáo viên môn bơi bị học trò cưỡng hiếp

Giáo viên môn bơi bị học trò cưỡng hiếp