Mẹ của thằng bạn cứ đòi xếp hình. Mặc dù có rất nhiều người ở nơi đó, tôi nghĩ rằng, ngoại trừ hai hoặc ba người chắc chắn nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi cố gắng đi mà không bị chú ý, bởi vì ngoài việc mọi người đang đi làm công việc của họ, tất cả đèn pha và đèn ở đó có màu. , không cái nào có ánh sáng trắng, vì vậy chúng tôi phải nhìn rất kỹ để nhận ra mình đang làm gì. Tôi đang định nói với vợ rằng chúng tôi nên về nhà thì tôi nhận thấy con gái tôi đang nhìn chằm chằm vào việc chúng tôi đang làm. Marcelo và người Đức cũng đang nhìn chúng tôi. Trong một lúc, tôi cứ nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của vợ và con gái tôi.