Mò vào phòng địt em vợ lúc đang ngủ. May mắn là không ai mua và sau này mẹ tôi mới biết việc bán nhà chỉ nhằm mục đích không bán những tài sản khác mà bố tôi có. Vì vậy, đó là nơi mối quan hệ giữa bố mẹ tôi bắt đầu trở nên căng thẳng. Đó là thời điểm khủng hoảng của gia đình, một bên là bố mẹ tôi, một bên là chị gái và tôi. Tôi đã đến gặp các nhà tâm lý học trong nhiều năm, kể từ khi tôi 14 tuổi, và tôi thực sự không hứng thú nói chuyện với người đàn ông đó, người công khai chống lại đồng tính luyến ái. Và tôi tự nhủ: “Nếu bạn có quan niệm đó, bạn sẽ không thể giúp tôi. Tầm nhìn của bạn thật có xu hướng” Vì vậy, tôi đã thay đổi các nhà tâm lý học như quần trong mùa hè. Từ bên này sang bên kia và vấn đề mà không tìm ra giải pháp. Cha mẹ tôi tự trang bị cho mình một vấn đề mạnh mẽ và mẹ tôi quyết định xuất gia.

Mò vào phòng địt em vợ lúc đang ngủ

Mò vào phòng địt em vợ lúc đang ngủ