Rủ người yêu về nhà chơi xếp hình. anh ấy chống cự, nhìn xem chúng ta đã không nhận ra rằng em đã một số bên trong, chúng ta sẽ phải bắt đầu thêm từng chút kem dưỡng da để loại bỏ chúng và làm cho chúng biến mất tốt, đầu tôi mở ra lối vào mỗi khi anh ấy đẩy và đột nhiên, trong tuyệt vọng, anh ấy siết chặt tôi, tôi bú gà con của anh ấy, tôi ‘Sắp xong rồi, bây giờ, tôi di chuyển nhanh, đầu óc ra vào nhanh, bây giờ, bây giờ, bây giờ tôi đến, tôi chuẩn bị sẵn sàng, tôi đã xong rồi, bây giờ, NGAY BÂY GIỜ, NGAY BÂY GIỜ, Bôi kem dưỡng da Ở TÔI NHIỀU HƠN BÊN TRONG, KHI TẤT CẢ SỢI XUẤT HIỆN, TÔI CŨNG KIẾM ĐƯỢC NHƯNG TÔI KHÔNG PHẢN ĐỐI LỆNH ĐÓ.