Sếp lên kế hoạch địt vợ của cậu nhân viên. cuối cùng đã khiến anh ấy cương cứng khủng khiếp trong khi tôi giúp anh ấy mặc dù tôi không còn xà phòng vùng xương chậu của anh ấy nữa. Con cặc của anh ta dài khoảng 22 hoặc 23 cm, khá dày mặc dù nó vẫn chưa đạt đến đỉnh cao cuối cùng. Anh ấy bảo tôi đi vì tôi không cần phải ở đó và anh ấy nói với tôi rằng “bạn không cần phải gặp tôi nếu bạn muốn, hãy đi đi, đã lâu rồi tôi không làm được gì và tôi cũng không thể làm được.” chịu đựng đi…” Tôi nói với anh ấy “không.” Không có vấn đề gì cả, nó hoàn toàn bình thường, hơn nữa, bạn có nghĩ rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó không?” Tôi liên tục nói “Tôi phải nói là tôi rất ngạc nhiên nhưng đừng lo lắng.” “Điều gì làm bạn ngạc nhiên?” Tôi trả lời, “eseeee, không, không có gì, không sao đâu,” anh ấy nói, “đừng nói với tôi,”