Sống thử cùng thần tượng phê khó tả. anh ấy cảm ơn tôi bằng một dòng tinh dịch đặc mà tôi đã nếm thử mà không gặp vấn đề gì nhiều, tôi đã đã quen với anh trai tôi. Đêm đó tôi biết được rằng tinh dịch có vị khác nhau ở mỗi người đàn ông. Anh tôi tiếp tục công việc bơm tinh cho tôi, tôi không bỏ bạn anh và một lần nữa cái của anh lại cương cứng lên khi nhìn thấy anh, anh tôi bỏ đi và nói với anh, hãy tận hưởng đi, anh lại thâm nhập với tốc độ đặc trưng của một kẻ liều lĩnh. tôi và bơm, chắc chắn không phải là một chuyên gia, Tôi không biết đó có phải là người phụ nữ đầu tiên của anh ấy hay không, vì vậy tôi đã chọn cho anh ấy nằm xuống và tôi leo lên người anh ấy để quản lý tốt hơn, tốt hơn nhiều, rất nhanh, một cơn cực khoái khác đã nói với tôi rằng anh ấy đang sướng như điên

Sống thử cùng thần tượng phê khó tả

Sống thử cùng thần tượng phê khó tả