Tag: ABF-004

Em họ đang đến độ tuổi dậy thì

Em họ đang đến độ tuổi dậy thì. Mẹ tôi vẫn chưa về và tôi đi ngủ. Khoảng hai giờ sau, tôi giật mình thức dậy và phải chạy vì sắp nôn. Ở cuối hành lang là phòng tắm và ánh sáng hắt ra từ dưới cửa nên nó đã có người ở. ...