Tag: ADN-474

Chồng ngoại tình, vợ đi mát xa cho đỡ buồn

Chồng ngoại tình, vợ đi mát xa cho đỡ buồn. Tôi nghĩ tôi có thể vui vẻ với cái này." Ngay lúc đó, mẹ tôi ra khỏi giường, Anh ấy đi lấy đồ lót và quay lại. Anh đứng trước máy quay để có thể thấy mình hoàn hảo trong đó....