Tag: Anie Darling

Một ngày tuyệt vời khi ở bên anh

Một ngày tuyệt vời khi ở bên anh. Và tại thời điểm này, các sự kiện đã diễn ra một cách không lường trước được đối với tôi. Laura tiến đến tủ đầu giường và mang cho tôi một chiếc hộp nhỏ, Lúc đầu, tôi không biết chúng...