Tag: CEMD-230

Chồng liệt dương nên tìm người khác làm vợ sướng

Con cặc của tôi vẫn đứng và trông khác hẳn con cặc bên dưới. Tôi nói - chị dâu, chị có việc gì không? Chị dâu - Ừ, bạn anh chưa về. Họ không nhận cuộc gọi từ điện thoại di động của tôi. Bạn sẽ gọi cho họ trên điện tho...