Tag: Charles Dera

Nữ nhân viên giao pizza và khách hàng may mắn

Ngay lúc đó mẹ tôi quay lại với vẻ mặt kinh hoàng và cũng vào lúc đó, cú chạy thứ hai của tôi đã giáng thẳng vào mặt bà. Tôi phóng thêm một vài mũi tên nữa nhưng không trúng cô ấy, và tôi nằm đó, quỳ gối, bị đánh bại ...