Tag: CRB-012315-791

Có vẻ như em ấy nghiện thổi kèn

Có vẻ như em ấy nghiện thổi kèn. Khi chúng tôi đã sạch sẽ, cô ấy lại cúi xuống và bú tôi một lần nữa cho đến khi nó cứng như đá. Anh ấy đi xuống đó và hút tinh hoàn của tôi và đứng lên. Tôi hôn cô ấy và khi tôi đã sẵn...