Tag: CRB-021414-543

Uncen
Em ấy sắp đi lấy chồng rồi

Em ấy sắp đi lấy chồng rồi

Em ấy sắp đi lấy chồng rồi. Anh ấy nhìn xuống con cặc của tôi khi anh ấy đặt con cặc của mình đi. Muốn uống rượu phải biết đi tiểu. Hay lắm con trai, giỏi lắm. Tôi không biết điều tốt đó ám chỉ nước tiểu hay cặc của t...