Tag: CRB-070717-457

Buổi casting thử vai của cô gái trẻ

Buổi casting thử vai của cô gái trẻ. Trong băng nhóm đó có vài người giang hồ và một số người ngồi xổm, trong số những người lạ khác... Tôi là bạn của một số người trong số họ và tôi biết rằng khi họ bắt được một cô g...