Tag: DASS-182

Tình bạn khác giới rồi âm thầm địt nhau

Tình bạn khác giới rồi âm thầm địt nhau. địt em tất cả những gì anh là của em >< Ừ, em thấy anh thích được đụ như chó, anh em họ. Từ hôm nay mày sẽ là con đĩ của tao, con đĩ riêng của tao và tao sẽ là đứa em họ ...