Tag: FOCS-102

Em gái của thằng bạn thân dâm quá

Không phải với những đứa trẻ bằng tuổi chúng mà với các chú. Để không vòng vo quá nhiều, tôi sẽ kể cho bạn nghe rằng Elisabeth, con cả, đã kết hôn và tan vỡ. Không chỉ bởi cơ thể bị hủy hoại khi có con, mà bởi vì cô ấ...