Tag: FSDSS-513

Nữ giám đốc và cậu nhân viên trú mưa trong khách sạn

Nữ giám đốc và cậu nhân viên trú mưa trong khách sạn. Anh uống một hơi dài…….rồi anh lại gần….tôi…hôn tôi…..anh thì thầm vào tai tôi.. -Em biết bây giờ anh phải làm gì…..đúng không?….. -Tôi nghĩ mình đã trả lời gì đó…...