Tag: HEYZO-1816

Yên tâm anh sẽ xuất ra ngoài

Yên tâm anh sẽ xuất ra ngoài. Anh ấy bắt đầu bằng cách hỏi tôi học hành thế nào ở trường, tôi để anh ấy tiếp tục để anh ấy lấy hết can đảm và cho tôi biết lý do yêu cầu của anh ấy, cho đến khi anh ấy đề cập đến chủ đề...