Tag: HMN-320

Vợ dâm và những anh chàng may mắn

Vợ dâm và những anh chàng may mắn. Anh ấy vội vàng ôm nhau thai đứng dậy, tôi hỏi nguyên nhân thì anh ấy nói muốn đi tiểu không nhịn được nữa, tôi nói vào phòng anh bên cạnh, tôi vừa mở cửa phòng vừa chỉ cho anh ấy xe...