Tag: HMN-402

Bố dượng và cô con gái riêng cực múp của vợ

Bố dượng và cô con gái riêng cực múp của vợ. tôi cho rằng họ sẽ dùng cái nhà vệ sinh, cái dành cho người tàn tật vì nó to hơn, nên tôi chuyển sang cái bên cạnh, đóng cửa lại, ngồi xổm trên nóc bồn cầu và chờ đợi. Ngay...