Tag: Idol Nam

Idol nam được chăm sóc tận tình

Idol nam được chăm sóc tận tình. Nhưng sau đó cô ấy được đề nghị một hợp đồng tốt tại một công ty người mẫu nổi tiếng ở thủ đô, mà anh ấy phải chuyển đến sống vĩnh viễn. Khi tôi đến thủ đô, cô ấy đã là một trong những...