Tag: IPX-978

Thanh niên lần đầu lái máy bay không ngờ sướng như thế

Nơi chúng tôi sắp đến chỉ cách đây 200 km. Cả hai chúng tôi đến đó vào khoảng giữa trưa. Ngay khi chúng tôi đến đó, bạn của anh ấy đã đến đón cả hai chúng tôi. Nhà anh to và giàu có. Khi bạn của Nguyệt đến gần, anh ấy...