Tag: Manami Ooura

Chuyến xe buýt thiên đường

Mở cái miệng nhỏ của bạn ra - tôi đã nói với anh ấy- và tôi đặt nó lên môi anh ấy, sau đó anh ấy mở ra và lúng túng để anh ấy đưa nó vào một chút; Tôi lấy nó ra và anh ấy nói với tôi; Đầu cu em mềm quá, mút nữa mà khô...