Tag: Manami Oura

Người Dì thiếu thốn và cậu cháu trai khoai to

Chúng tôi đã trở thành bạn bè. Tôi đã luôn muốn cơ thể và tâm trí của Vashi. Tôi tiếp tục nói chuyện với cô ấy và từ từ bắt đầu chạm vào cơ thể cô ấy ở đây và ở đó. Anh ấy không tức giận cũng không từ chối làm điều đó...