Tag: Maria Tachibana

Móc bím như này liệu em có lên đỉnh

Móc bím như này liệu em có lên đỉnh. "Từ giờ tôi sẽ đưa nó cho bạn," Hân nhảy lên. - Không có gì đâu! Chúc may mắn. Tôi đã muốn làm tình với Quỳnh (và với Hân? -con quỷ bên trong tôi hỏi-) nhưng điều này là quá nhiều....