Tag: Mizuki Tennen

Bố mẹ đi công tác, ở nhà con trai mở tiệc thác loạn

Tôi sống ở Pune với gia đình chú và dì của tôi. Có bốn người trong gia đình tôi, bao gồm cả tôi. Chú và dì của tôi và con gái Shweta của họ. Câu chuyện này dựa trên một sự việc xảy ra giữa tôi và Shweta vài tháng trướ...