Tag: MRSS-141

Mẹ bán thân để kiếm tiền phẫu thuật cho con trai

Bạn ở lại đây mẹ và Sapna sẽ đến tối nay. Tôi sẽ trở lại sau một giờ nữa và đi chết tiệt bản thân mình. Nói xong, phải một lúc sau tôi mới ra khỏi nhà. Năm phút sau, cô vào nhà bằng cửa sau và trốn. Mẹ đang ở trong bế...