Tag: PRED-350

Cô giáo tốt bụng và cậu học trò may mắn

Tôi đang nghĩ mình nên hôn bây giờ, nhưng ai biết được...cô ấy sẽ buồn. Mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể cô ấy dường như nói với cô ấy rằng không có Điệp trước mắt cô ấy... nên có một bông hoa hồng. Tôi không thể chịu đự...