Tag: Ryoko Hazuki

Xếp hình với các cậu trai trẻ khoai to thật thích

Nhưng thay vì hành động vì sợ bị xã hội phỉ báng, Santar tiếp tục đấu tranh. Mặt khác, Suyash, nhân vật chính của câu chuyện, 24 tuổi với nước da trắng có thể thu hút bất kỳ phụ nữ hay cô gái nào, là thủ lĩnh sinh viê...